SEO-proffs Nicolas Fogelholm

Nicolas Fogelholm

Namn: Nicolas Fogelholm
Företag: Tulos Helsinki
Yrkestitel: Digital marknadsföring
Profil på SEO-forum: nfinland

SEO-historia

Nicolas har sysslat med och konsulterat SEO sedan 1998. Han har jobbat med alla områden inom SEO, både lokalt och internationellt, för små företag och multinationella börsbolag. Nico har också jobbat med resultatbaserad SEO och SEM i samarbete med de största affiliatenätverken i Europa och USA.

Inriktning inom SEO

Fokus på resultatinriktad och mätbar SEO. Alla SEO-investeringar måste kunna mätas och deras investeringsnytta beräknas.

Yrkesroll inom SEO

Tulos Helsinki varav Nico är partner.

Andra färdigheter

Digital marknadsföring allmänt och specialiserat sig på affiliatemarknadsföring och resultatbaserad PPC.

Söker anställning? Nej
Söker konsultuppdrag? Ja
Söker kunder? Ja
Söker partners? Ja, främst inom SEO och digital-marknadsföring i Sverige.

Egna hemsidor

Länkar till artiklar inom SEO författade av Nicolas Fogelholm (max 5):

Trådar på SEO-forum.se startade av Nicolas Fogelholm som fått bra respons (max 5):

Kontaktuppgifter

Skicka PM genom SEO-forum: här
E-post:nfogelholm@gmail.com
Bor i: Helsingfors, Finland

Övriga profiler

Ovan text är skiven av Nicolas Fogelholm och SEO-proffs.se tar inte ansvar för felaktigheter.

SEO-proffs

Alfabetisk lista över svenska SEO-proffs: